BPS Nord – FV 78 Toven AS | Om prosjektet

Om Veipakke Helgeland /Fv. 78
Ny fv. 78 veg skal bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vegforbindelsen mellom ytre og indre Helgeland. Avtanden mellom Mo og Leirosen blir redusert med ca. 30 km. For tunge kjøretøy blir det ca. 46 km kortere, fordi de i dag må kjøre via Mosjøen. Mellom Mosjøen og Leirosen reduseres avstanden med ca 8,5 km.

Prosjektet koster ca 1,8 mrd. kroner. Det finansieres i hovedsak av fylkeskommunale midler, bompenger og ferjeavløsningsmidler.

Halsøya-Hjartåsen er 2,7 km. Strekningen er blitt 7,5 meter bred og fått ny asfalt. Det er rettet ut skarpe svinger og fjernet trafikkfarlige bakketopper. Et 90 cm høyt rekkverk av betong skiller vegen og jernbanen. Det er dessuten bygd en 800 m lang gang- og sykkelveg.
Innkrevingen starter høsten 2013 og er beregnet til å vare i 15 år.

Toventunnelen blir Nord-Norges lengste vegtunnel med ca. 10,7 km.
Den 23.11.14 åpnet tunnelen for trafikk samtidig med at innkrevingen av bompenger startet som er beregnet til å vare i 20 år.

Holand-Brattlia omfatter ny veg fra Holandsvika fram til tunnelåpningen i Brattlia. Her er det ca. 13 km veg med to tunneler og fire bruer. Arbeidene var ferdig høsten 2014.

Arn-Ømmervatn er en strekning på ca. 8 km. Den har variabel bredde, men har nå blitt 7,5 meter over det hele. Bakketopper og kurver/svinger er fjernet. Vegen har fått bedre bæringsevne. Det er lagt asfalt på hele strekningen.
Den 23.11.14 startet innkrevingen av bompenger på Drevja.

Bompengeselskapet Nord AS har et samarbeid med Vegamot AS om kundebehandling og drift, og dette gjelder også Veipakke Helgeland. Bompengeselskap Nord AS eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms of Finnmark.

 

 

© BPS Nord – FV 78 Toven AS | Kontakt oss | Personvernerklæring