Bomstasjoner  
Full pris
Etterskudd fv. 78
Helgeland Veiutvikling AS
Hjartåsen 26,00 20,80 (-20%)
Drevja 30,00 24,00 (-20%)
Toven 91,00 72,80 (-20%)
Bomstasjoner  
Full pris
Etterskudd fv. 78
Helgeland Veiutvikling AS
Hjartåsen 44,00 44,00
Drevja 48,00 48,00
Toven 245,00 245,00