Arkiv

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Internettbetalingen er avviklet

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Nytt! Registrer salgsmeldingen elektronisk!

Fra 08.04.15 kan alle bileiere registrere salgsmeldingen elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Kjører du uten bompengeavtale?
Det er viktig å registrere salgsmeldingen så raskt som mulig, slik at eventuelle passeringer i bomstasjonene blir registrert på rett eier av kjøretøyet.

Har du bompengeavtale?
Når du endrer bil, så husk å foreta endring av registreringsnummer på din bompengeavtale også. Dette gjør du enkelt på MinSide.
Husk å ta med deg brikken når du skifter bil. Brikken skal følge eieren av avtalen, ikke kjøretøyet.

Mottatt faktura for brikke depositum (br.dep)?

Det er i disse dager sendt ut faktura på brikkedepositum til kunder som ikke har mottatt dette tidligere.

Dette gjelder for el-biler og for andre med fritaksordninger.

Avvikling av servicestasjoner fra 01.02.15

Den 01.02.15 avvikles servicestasjonen for Veipakke Helgeland

Kundene kan etter denne dato tegne avtale, gjøre endringer og betale for passeringer på websidene til Helgeland Veiutvikling.

Vegdirektoratet om avviklingen:

Vegdirektoratet har i samarbeid med bompengeselskapene arbeidet mot å gjøre betalingsløsningene for bompenger mer brukervennlige og kostnadseffektive.
Avvikling av servicestasjonene er en del av dette.

Dagens løsning med servicestasjoner inneholder stor risiko for feil, mange manuelle prosesser og høy kostnad for hver enkeltbetaling og distribusjon av brikke.

Etter avklaringer med Datatilsynet og Samferdselsdepartementet er det aksept for at løsningen med betaling av enkeltpasseringer og distribusjon av brikker på servicestasjoner skal avvikles.

Vegdirektoratet har derfor besluttet at ordningen med servicestasjoner skal bortfalle så snart praktisk mulig.

Skal du tegne avtale pga obligatorisk brikke i tungt kjøretøy?

Da anbefaler vi at du tegner avtale med Fjellinjen som er anbefalt av Statens vegesen som utsteder av brikke for denne ordningen.

Du kan enkelt tegne avtale for tungt kjøretøy på http://www.autopass.no/obligatoriskbrikke

 

Program for åpning av ny fylkesvei 78 den 22.november

På statens vegevesen sine websider finner du programmet for åpningsarrangementet den 22.november.

Program – klikk her.

Selve oppstart av bomepengeinnkrevingen  er 23. november kl 00:00

 

Fra 01.11.14 endres betalingfristen på web for passering uten avtale

Fra 1. november endres betalingsfristen for etterskuddsbetaling på web, for passeringer foretatt uten avtale, fra 14 til 3 dager.

Passeringer ikke betalt på web innen fristen, blir fakturert bilens eier. Det tilkommer ingen ekstra avgifter.

Ny dato for oppstart innkreving av ny fv. 78 er 23.11.14

Innkreving av bompenger på fv. 78 Drevja og fv. 78 Toven starter 23.11.14 kl 00:00
Takster

Fv. 78 Drevja koster 27 kr pr. passering for lette kjøretøy t.o.m 3.500kg/54 kr for tunge kjøretøy f.o.m 3.501kg
Fv. 78 Toven koster 85 kr pr. passering for lette kjøretøy t.o.m 3.500kg/255 kr for tunge kjøretøy f.o.m 3.501kg.

Det skal betales bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.

Betalingsmåter
  • AutoPASS-avtale m/etterskuddsbetaling
  • web innen 3 dager etter passering
  • På Shell Sandnessjøen, Esso Halsøya og Shell Halsøya innen 3 virkedager etter passering
  • Faktura i posten
Fordeler med AutoPASS

Du får 20 % rabatt på fv. 78 hvis du tegner avtale med bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS.

Hvis du har brikke og gyldig AutoPASS-avtale, trenger du ikke gjøre noen endringer. Avtalen vil automatisk gjelde for de to nye bomstasjonene.

Timesregel gjelder kun for bomstasjonen på fv. 78 Hjartåsen. Det er ikke timesregel på fv. 78 Drevja og fv. 78 Toven.

Se mer informasjon i 14-1602 Autopass fv78web_23.11.15 (PDF)

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux