Arkiv

Har du mottatt faktura fra Veipakke Helgeland datert 29.12.2017 eller 04.01.2018?

Ved en feil er dessverre fakturaer datert 29.12.2017 og 04.01.2018 blitt sendt ut på nytt i august. Disse fakturaene er sendt ut tidligere, så dersom du har mottatt denne nå, kan den sees bort i fra. Vi beklager feilen!

Husk at du kan finne oversikt over betalte og ubetalte fakturaer på AutoPASS Min side, samt gjøre endringer i kjøretøydata og personalia i avtalen.

 

Innføring av nytt takst- og rabattsystem fra 28.05.18

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for fv. 78 Halsøya – Leirosen med arm Ømmervatn. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer i Veipakke Helgeland fra 28.05.18:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20% rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Alle tilleggsavtaler med Veipakke Helgeland AS (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet. Man behøver ikke lenger tilleggsavtale med Veipakke Helgeland for å få 20% rabatt, så lenge man har gyldig AutoPASS-avtale i annet anlegg.
 • Timesregelen for passering i bomstasjonen Hjartåsen videreføres for begge takstgruppene.

Nye takster som gjelder fra 28.05.2018:

Bomstasjon Takstgruppe 1
Fullpris
Takstgruppe 2
Fullpris
Hjartåsen 26,00 44,00
Drevja 30,00 48,00
Toven 91,00 245,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Se hele kunngjøringen fra Statens Vegvesen her:

Kunngjøring takst- og rabattendringer fra 28.05.18

Ny MinSide for AutoPASS-kunder fra 27.02.18

Nedetid Min side
Selvbetjeningsløsningen Min side er ikke tilgjengelig fra og med fredag 23. februar kl.16:00 på grunn av oppgradering til ny versjon.
Fra og med formiddagen 27. februar vil ny AutoPASS-Min side være tilgjengelig via ID-porten ved at du logger deg inn via våre sider med fødselsnummer og passord.
Vi beklager hvis nedetiden påfører deg ulemper.


Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 27. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller via våre sider. 
Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Den nye løsningen, som tas i bruk 27. februar, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen. I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.

Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

 • Tegne ny AutoPASS-avtale
 • Oversikt over alle avtalene dine
 • Se passeringene dine
 • Fakturainformasjon
 • Bestille ny brikke
 • Flytte brikke til nytt kjøretøy
 • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
 • Melde sak til kundesenteret
 • Endre profilinformasjon

Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen vil fortsatt ligge på www.autopass.no og på våre websider.

ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.

På Altinn sin side kan du lese mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

MinSideAutoPASS

Min side – Bedrift

For at personer i en bedrift skal få tilgang til Min side, må bedriftens leder gi brukertilganger gjennom Altinn til den eller de i selskapet som skal administrere AutoPASS-avtalen.

Du kan lese mer om hvordan administrere rettigheter og brukertilganger på Altinn.

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.     

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer bl.a.:

 • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling for ferjebillett.
 • Rabatt kan bortfalle (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
 • Kunden får ansvar «som avtalepart» for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift selv om brikken ikke blir avlest, og inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
 • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
 • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

Vedlegg: nye betingelser som gjelder f.o.m.1.1.2018

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux