BPS Nord – Helgeland veiutvikling AS

20-12-2018 NB! Nytt kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer er endret. Nytt kontonummer er 9731 16 79191. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

  Tilbake
© BPS Nord – Helgeland veiutvikling AS | Kontakt oss | Personvernerklæring