Arkiv

Innføring av nytt takst- og rabattsystem fra 28.05.18

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for fv. 78 Halsøya – Leirosen med arm Ømmervatn. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer i Veipakke Helgeland fra 28.05.18:

  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20% rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Alle tilleggsavtaler med Veipakke Helgeland AS (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet. Man behøver ikke lenger tilleggsavtale med Veipakke Helgeland for å få 20% rabatt, så lenge man har gyldig AutoPASS-avtale i annet anlegg.
  • Timesregelen for passering i bomstasjonen Hjartåsen videreføres for begge takstgruppene.

Nye takster som gjelder fra 28.05.2018:

Bomstasjon Takstgruppe 1
Fullpris
Takstgruppe 2
Fullpris
Hjartåsen 26,00 44,00
Drevja 30,00 48,00
Toven 91,00 245,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Se hele kunngjøringen fra Statens Vegvesen her:

Kunngjøring takst- og rabattendringer fra 28.05.18

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux