Arkiv

Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy fra 2015

Det ble den 10. oktober vedtatt i Statsråd en forskrift om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy i næring på over 3,5 tonn.  Ordningen trer i kraft fra og med 1. januar 2015.

Gjelder næringstrafikk
Påbudet gjelder all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Traktorer og motorredskaper og er ikke omfattet av påbudet. Det samme er tilfelle for en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

Statens vegvesen, politiet og tollvesenet skal kontrollere
Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy. I tillegg har tollvesenet fått myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke.

Forskriften om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet inneholder også bestemmelser om overtredelsesgebyr ved brudd på påbudet om bruk av bompengebrikke. Ved overtredelse kan kontrollmyndighetene ilegge gebyr på 8 000 kr, som kan dobles ved gjentakelse.

Les mer:

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux